Trường Đại học Vinh nhận được Công văn số 21/ĐHHP, ngày 21/5/2018 của Trường Đại học Hải Phòng đề nghị liên kết đào tạo các lớp đại học vừa làm vừa học trong năm 2018.

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học, Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học và sau khi cân đối chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Vinh xin được trả lời cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh và ngành đào tạo:
  • Những người đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp một trong các ngành sau: Luật, Pháp lý, An ninh, Cảnh sát, Chính trị - hành chính, Dịch vụ pháp lý, Công chứng, Kỹ thuật hình sự, Điều tra trinh sát an ninh, Điều tra trinh sát cảnh sát, Quản lý xuất nhập cảnh, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông, Quản lýgiáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, Biên phòng, Hành chính - Văn thư, Kiểm sát thì được học liên thông lên bậc đại học, ngành Luật. Chỉ tiêu 01 lớp, 70 sinh viên, thời gian đào tạo: 03 năm.
  • Những người đã có bằng Đại học nay có nguyện vọng học văn bằng 2 ngành Luật. Chỉ tiêu 01 lớp, 30 sinh viên, thời gian đào tạo: 03 năm.

2. Địa bàn tuyển sinh: Thành phố Hải Phòng. Nơi đặt lớp: Trường Đại học Hải Phòng.

3. Tổ chức đào tạo: Thí sinh làm hồ sơ tuyển sinh, Nhà trường tổ chức Hội đồng xét tuyển và gọi nhập học những người đáp ứng yêu cầu. Mỗi năm có 2 kỳ học tập trung. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được Trường Đại học Vinh cấp bằng tốt nghiệp của hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân, hình thức vừa làm vừa học.

4. Kinh phí đào tạo:  Do người học đóng góp, mức học phí theo quy định chung của Nhà trường đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học trên toàn quốc.