BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 28 /TB-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa

 và đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2021

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Trường Đại học Vinh với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Huân chương Độc lập hạng nhất (2004, 2014), danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (2004). Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách 16 trường xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia (2011); được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào danh sách 8 trung tâm đào tạo sư phạm của cả nước (2014).

            Với phương thức tuyển sinh, đào tạo, quản lý linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người học, Nhà trường đang liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục của  38 tỉnh, thành trên cả nước.

            Bên cạnh đó, Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng và khảo thí năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo Khung tham chiếu châu Âu bậc 2 đến bậc 5 ( A2, B1, B2, C1), và bồi dưỡng thường xuyên cấp các chứng chỉ cho nhiều lĩnh vực khác.

          Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ năm 2021 như sau:  

            I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TỪ XA

            1. Các ngành đào tạo

            1.1. Hình thức vừa làm vừa học

TT

Tên ngành học

TT

Tên ngành học

1

Sư phạm Toán học

19

Luật Kinh tế

2

Sư phạm Vật lý

20

Du lịch

3

Sư phạm Hoá học

21

Báo chí

4

Sư phạm Sinh học

22

Công tác xã hội

5

Sư phạm Ngữ văn

23

Quản lý văn hóa

6

Sư phạm Tiếng Anh

24

Khoa học môi trường

7

Sư phạm Địa lý

25

Kỹ thuật Xây dựng

8

Giáo dục Tiểu học

26

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

9

Giáo dục Mầm non

27

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

10

Giáo dục Thể chất

28

Công nghệ thông tin

11

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

29

Nuôi trồng thuỷ sản

12

Sư phạm Tin học

30

Nông học

13

Quản lý Giáo dục

31

Khuyến nông

14

Quản trị kinh doanh

32

Quản lý tài nguyên và môi trường

15

Kế toán

33

Quản lý đất đai

16

Tài chính-Ngân hàng

34

Kinh tế (chuyên ngành: Quản lý kinh tế)

17

Kinh tế nông nghiệp

35

Quản lý nhà nước

18

Luật

36

Công trình thủy

 

           

1.2. Hình thức đào tạo từ xa

TT

Tên ngành học

TT

Tên ngành học

1

Kế toán

5

Luật

2

Quản trị kinh doanh

6

Công tác xã hội

3

Kinh tế nông nghiệp

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

4

Khuyến nông

 

 

            2. Phương thức đào tạo:   Nhà trường áp dụng phương thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng ngành học và nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học. Đối với ngành Sư phạm, chủ yếu học vào thứ Bảy, Chủ Nhật và trong dịp hè.

            3. Đối tượng tuyển sinh

- Đã có Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp.

- Đã có Bằng tốt nghiệp đại học - Đào tạo văn bằng 2; Riêng đào tạo văn bằng 2 nhóm ngành đào tạo giáo viên, thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT- BGDĐT.

            4. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển Hồ sơ (không thi tuyển).

          Thời gian tuyển sinh: Liên tục trong năm

            5. Thời gian đào tạo: Phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh theo quy  chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

          1. Bồi dưỡng và khảo thí năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ theo Khung tham chiếu châu Âu bậc 2 đến bậc 5 (A2, B1, B2, C1);

          2. Đào tạo  các khóa ngắn hạn, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng thường xuyên cấp các chứng chỉ: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Kế toán thuế, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán máy, Marketing, Khởi nghiệp kinh doanh, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Quản lý giáo dục, Giáo viên các cấp học, Tin học ứng dụng theo thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

           III. HỒ SƠ

            Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí qua website của Trường Đại học Vinh: www.vinhuni.edu.vn (vào mục: tuyển sinh/ vừa làm vừa học).

            IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

            Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Tầng 5-Nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

            Tổng đài: 0238.3855.452 - máy lẻ 288, 329, 324, 398; Di động: 0913 027 367

            Trường Đại học Vinh luôn mong muốn hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục trong cả nước liên kết đào tạo đạt kết quả tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở GD&ĐT trong cả nước;

- Các khoa, viện đào tạo;

- Lưu: HCTH, GDTX.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

                         

 

TS. Trần Bá Tiến

thong_bao_tuyen_sinh_nam_2021_thay_tien_ky.pdf