Hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH bao gồm:

1. Phiếu tuyển sinh theo mẫu có xác nhận của cơ quan học địa phương

ho_so_tuyen_sinh_kcq.pdf

2. Bảng điểm 

3. Chứng minh thư

4. Giấy khai sinh

5. Bằng THPT, học bạ

6. 2 ảnh 4x6 chụp trong thời gian 6 tháng đến nay

(tất các các hồ sơ phải được công chứng)