Trường Đại học Vinh tiếp tục thu nhận hồ sơ đợt thi ngày 18/9/2021 cho đến thời hạn ngày 06/9/2021 (thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) về địa chỉ Trung tâm GDTX, tầng 5, nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182. Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo Thông báo số 87/TB-ĐHV ngày 07/7/2021, Trường Đại học Vinh dự kiến tổ chức kỳ thi tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 14/8/2021 (phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo).

          Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp tại Nghệ An cũng như các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt nhiều thí sinh đăng ký dự thi cũng nằm trong khu vực giãn cách theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.
          Căn cứ tình hình trên, Trường Đại học Vinh quyết định hoãn lịch thi tiếng Anh ngày 14/8/2021 và chuyển sang ngày 18/9/2021. Những hồ sơ thí sinh đã đăng ký thi ngày 14/8/2021, Nhà trường sẽ chuyển sang đợt thi mới nếu thí sinh có nhu cầu.
          Trường Đại học Vinh tiếp tục thu nhận hồ sơ đợt thi ngày 18/9/2021 cho đến thời hạn ngày 06/9/2021 (thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) về địa chỉ Trung tâm GDTX, tầng 5, nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182. Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.
Liên hệ điện thoại tổng đài: 0238.3855452, số máy lẻ 398;
Điện thoại di động: 0943149997
Email: dgnlnn@vinhuni.edu.vn;  Website:  http://dgnlnn.vinhuni.edu.vn.