Trung tâm GDTX hướng dẫn cho thí sinh khi ủy quyền người khác đến nhận  chứng chỉ Tiếng Anh phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Trường Đại học Vinh, gắn kèm thông báo này), có xác nhận và đóng dấu của cấp có thẩm quyền (chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác);
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản chính của người ủy quyền và người được ủy quyền để đối chiếu và nộp lại giấy ủy quyền kèm theo bản sao công chứng của người ủy quyền và người được ủy quyền để lưu trữ hồ sơ.

Mọi thông tin liên hệ Cô Chu Thị Ngọc Diệp, Chuyên viên Trung tâm GDTX, Tầng 5, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh. ĐT: 0943.149.997

giay_uy_quyen.doc