Theo kế hoạch, ngày 31/7/2021, Nhà trường tổ chức đợt thi tiếng Anh cho sinh viên chính quy khóa 58 trở về trước làm điều kiện xét công nhận tốt nghiệp với hình thức thi trên giấy, định dạng đề thi VSTEP (bậc 3-5).

Nhà trường thông báo cho các học viên cao học khóa 27 đang còn chưa đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, có nhu cầu thi cùng đợt vào ngày 31/7/2021 thì làm đơn đăng ký để Nhà trường lập danh sách dự thi.

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 25/7/2021.

Thông tin liên hệ: Ông Ngô Đức Nhàn, Trung tâm GDTX, tầng 5 nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

Số điện thoại: 0904.395625. Email: ngoducnhandhvinh@gmail.com

Trân trọng!