THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa
và đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ ngắn hạn năm 2020

Trường Đại học Vinh với truyền thống hon 60 năm xây dựng và phát triển, đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Huân chương Độc lập hạng nhất (2004, 2014), danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (2004). Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách 16 trường xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia (2011); được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào danh sách 8 trung tâm đào tạo sư phạm của cả nước (2014).

Với phương thức tuyển sinh, đào tạo, quản lý linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người học, Nhà trường đang liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục của 38 tỉnh, thành trên cả nưó'c.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng và khảo thí năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo Khung tham chiếu châu Ảu bậc 2 đến bậc 5 ( A2, B1, B2, Cl), và bồi dưỡng thường xuyên cấp các chứng chỉ cho nhiều lĩnh vực khác.


Để các cơ sở giáo dục, đào tạo các tỉnh, thành phố có thêm thông tin, Trường Đại học Vinh xin giới thiệu các ngành học, phương thức, đối tượng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ của Truông như sau:

Nội dung chi tiết tại đây

tthong_bao_tuyen_sinh_nam_2020.pdf