THÔNG BÁO

V/v tổ chức các lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp

cho Giáo viên, Giảng viên các bậc học

 

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giảng viên Cao đẳng, Đại học trong các cơ sở giáo dục.

Căn cứ công văn số 2336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nội vụ về giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Vinh để thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên các bậc học từ Mầm non đến Đại học như sau:

  1. Đối tượng:

Giảng viên các Trường Cao đẳng, Đại học và giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

            2. Hồ sơ đăng ký:

            - Đơn đăng ký học (theo mẫu)

            - Bản phô tô công chứng bằng cấp cao nhất tương ứng với chức danh nghề nghiệp (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học…)

 - Bản phô tô công chứng hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận của cơ quan về chức danh, mã ngạch.

- Bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân (công chứng)

- 01 ảnh 4x6 (để trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

3. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Vinh và tại các đơn vị liên kết

4. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

- Đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 05/7/2017

- Khai giảng: Giữa tháng 7/2017

- Thời gian học: 1,5 tháng (các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần)

5. Kinh phí:  3.000.000 đồng/khóa/học viên

6. Địa chỉ liên hệ:   Trung tâm GDTX, Trường Đại học Vinh. 182. Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0904.395.625 (đ/c Nhàn), 0972558676 (đ/c Đông), , 0915.770777 (đ/c Dũng), 0913.027367 (đ/c Hậu), 0904 600 246 (đ/ Thanh)

Email: nhannd@vinh.uni.edu.vn, dongpt@vinhuni.edu.vn, levanhaudhv@gmail.com, bvdung@gmail.com. thanhlh@vinhuni.edu.vn