Ngày 07/5/2018, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Vinh và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên.

Mục đích hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa hai đơn vị để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và kỹ năng nghề của giảng viên, sinh viên; góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng; gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, tập trung vào các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thay mặt cho lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Đinh Xuân Khoa nêu rõ: Đây là thời khắc ghi nhận sự chuyển biến từ liên kết đào tạo lên tầm cao mới - hợp tác toàn diện. Từ thỏa thuận hợp tác này, quan hệ hai trường càng thêm bền bặt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác góp phần tăng cường năng lực đào tạo, phát triển chương tình đào tạo; trao đổi giảng viên. Trường Đại học Vinh sẽ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên; hợp tác thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học của các nhà khoa học; trao đổi thông tin, chia sẽ dữ liệu thư viện giữa hai đơn vị.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai trường là chủ trương đúng đắn của lãnh đạo hai bên, phù hợp với xu thế chung trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên thống nhất phối hợp trên nguyên tắc cơ bản: tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, cùng phối hợp với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, phát huy hiệu quả tiềm lực và thế mạnh của mỗi bên, bổ sung cho nhau để làm gia tăng lợi ích cho từng bên cũng như lợi ích chung, góp phần tích cực vào sự phát triển của hai đơn vị và cộng đồng. Thỏa thuận cho phép triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trên các lĩnh vực mà bên này có thế mạnh, bên kia có nhu cầu.

Để đạt được những điều này, lãnh đạo cũng như cán bộ hai đơn vị cần cố gắng hơn nữa để phối hợp, trao đổi thông tin khoa học, nhằm đưa những điều khoản đã ký trong thỏa thuận hợp tác sớm biến thành hiện thực.

Đồng chí Chử Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên coi đây là một cơ hội cho sinh viên, cán bộ trường Cao đẳng có điều kiện được tiếp xúc, giao lưu với một trường trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN nằm trên quê hương Bác Hồ kính yêu, đồng thời cũng tin tưởng rằng, những giá trị, lợi ích từ hợp tác, sẽ mang lại cơ hội mới cho cán bộ sinh viên của trường mình, nhất là sinh viên là con em đồng bào các dân tộc tại Điện Biên có cơ hội được học tập tại Trường Đại học Vinh - cơ sở giáo dục đại học uy tín, chất lượng hàng đầu trong cả nước.

Một số hình ảnh buổi lễ: