Lịch sử ra đời hệ đào tạo không chính quy gắn liền với lịch sử phát triển của Trường Đại học Vinh. Từ năm 1959, khi Trường được thành lập, việc đào tạo hệ chuyên tu, tại chức của Trường đã được quan tâm. Là trường đại học đầu tiên ở miền Bắc đặt tại địa phương, lại ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một tỉnh kinh tế rất khó khăn, Trường đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân địa phương, góp sức đào tạo đội ngũ cán bộ cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhiều cán bộ chủ chốt của các tỉnh này đã trưởng thành từ cái nôi đào tạo không chính quy của Trường Đại học Vinh.

 Năm 1996, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực không chỉ các tỉnh Bắc Miền Trung  và cả nước rất lớn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân đã ký quyết định số: 4316/GD-ĐT, ngày 11/10/1996       thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Vinh. Đây là sự kiện lớn trong quá trình phát triển của Nhà trường.

Từ 1996  đến nay, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã góp phần quan trọng đưa Trường Đại học Sư phạm Vinh trở thành Trường Đại học Vinh đa ngành; đào tạo và cấp bằng đại học cho 53.933 sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học và giáo dục từ xa. Đây là nguồn nhân lực to lớn cung cấp cho các tỉnh Bắc Miền Trung và cả nước.

Với những thành tích đạt được trong công tác đào tạo đại học không chính quy, hằng năm Trung tâm đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc của Trường. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, Trung tâm đã 3 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu: TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC vào các năm học 2010-2011, 2012-2013 và 2014-2015.

Cùng với sự đi lên của Trường Đại học Vinh. Trung tâm Giáo dục thường xuyên đang vững bước phát triển mạnh mẽ. 


Phạm Ngọc Tân

Giám đốc Trung tâm GDTX