Trường Đại học Vinh Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT và chứng chỉ Kế toán, Tài chính - Ngân hàng như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên và các đối tượng người học có nhu cầu.

2. Lệ phí ôn tập bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ:

2.1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (tối thiểu 30 học viên mới mở lớp)

+ Đối với các học viên tự do: 1.200.000 đồng, bao gồm:

 • Kinh phí ôn tập (20 tiết): 400.000 đồng/học viên
 • Kinh phí tổ chức thi và cấp chứng chỉ: 800.000 đồng/học viên

  + Đối với cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh đang học tập và giảng dạy tại Trường: 900.000 đồng (Chưa bao gồm tài liệu ôn tập)

  2.2. Chứng chỉ Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (tối thiểu 30 học viên mới mở lớp)

  Thời lượng kiến thức: 75 tiết

              +  Đối với các học viên tự do: 1.200.000 đồng;

              +  Đối với cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh đang học tập và giảng dạy tại Trường: 1.000.000 đồng;

       Kinh phí trên đã bao gồm bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ

  3. Thời gian đăng ký, lịch khai giảng:

 • Đăng ký và nộp lệ phí: vào các ngày trong tuần
 • Lịch khai giảng: Đầu các tuần trong tháng

  4. Liên hệ:

 • Tổ Đào tạo - Tuyển sinh, TT GDTX, Tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh;
Di động: 0983.799.233 (Thầy Sơn); 0915.396.342 (Cô Thủy).