Thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3/B1 theo khung tham chiếu Châu Âu chuẩn đầu ra cho học viên Cao học Khóa 24 (Đợt 1) tại Trường Đại học Vinh, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian thi : Buổi sáng  : 7h00 đến 10h30

                       Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

 Lưu ý:

- Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể trong file đính kèm

- Khi dự thi Học viên phải mang thẻ học viên (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh).

Để điều chỉnh, bổ sung thông tin liên hệ về Phòng đăng ký và thu lệ phí, tầng 1, nhà A0. Điện thoại: 0383.73366

File danh sách phòng thi tại đây: danh_sach_thi_b1cao_hoc_ngay_462017.xls