Sau ngày 25/7/2017, Mời các học viên đến nhận chứng chỉ tại Trung tâm HT&QHDN tầng 1 Nhà A0. Buổi sáng từ 10h đến 11h, buổi chiều từ 16h-17h.