Danh sách có 16 lớp, trong đó:
- Các lớp từ CĐ1.01  đến CĐ1.13 học các buổi tối thứ 2, 4, 6
- Các lớp CĐ1.14 và CĐ1.15 học các buổi tối thứ 3, 5, CN
- Lớp CĐ1.16 học lịch thứ bảy và sáng chủ nhật.
(Có 07 Sinh viên Khoa Xây dựng đăng kí lịch học Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần Nhà trường sẽ xếp lịch học đợt 2 dự kiến bắt đầu học vào cuối tháng 3/2017)
 Chú ý: Mỗi lớp một Sheet danh_sach_cac_lop_b1_dot_1_thang_3.xlsx