Thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng, ôn tập, thi cấp chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

1. Kinh phí học bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ

1.1. Kinh phí học bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ có 2 cấp độ:

- Chương trình học 45 tiết cho các đối tượng chưa thành thạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

Sinh viên, học viên đang học tập tại Trường : 900.000 đồng

Học viên tự do ngoài Trường                        : 1.200.000 đồng

- Chương trình học 20 tiết cho các đối tượng đã thành thạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

Sinh viên, học viên đang học tập tại Trường : 800.000 đồng

Học viên tự do ngoài Trường                        : 1.100.000 đồng

Kinh phí trên đã bao gồm kinh phí học bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ

1.2. Kinh phí thi và cấp chứng chỉ cho các đối tượng không có nhu cầu học bồi dưỡng.

Sinh viên, học viên đang học tập tại Trường : 700.000 đồng

Học viên tự do ngoài Trường                        : 800.000 đồng

2. Địa điểm đăng ký và nộp kinh phí

Người học có nhu cầu đăng ký, nộp đơn và nộp kinh phí tại Phòng đăng ký học, Tổ Đào tạo-Tuyển sinh-Trung tâm GDTX, tầng 1, nhà A0, Trường Đại học Vinh.

 Đối với sinh viên, học viên có thể đăng ký theo hình thức trên hoặc qua hệ thống đăng ký học (nộp tiền qua tài khoản ngắn hạn).

Điện thoại liên hệ và hướng dẫn: Thầy Nguyễn Thanh Sơn  (ĐT 0983.799.233); Cô Phan Thị Thủy (ĐT 0915396342).