1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Học văn bằng 2 em được công nhận điểm những môn đã học có khối lượng tín chỉ tương đương.
Chi tiết em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3856364; 0238.3556123; 0238.3855452 (máy lẻ: 329, 324)
- Phụ trách khu vực phía Bắc (từ Hà Nội trở ra): Thầy Nguyễn Văn Quỳnh (ĐT: 0949.597988).
- Phụ trách khu vực các tỉnh Nam Sông Hồng và địa bàn Thanh Hóa: Thầy Phùng Quang Dương (ĐT: 0934.352666).
- Phụ trách khu vực Nghệ An: Thầy Nguyễn Năng Hùng (ĐT: 0941.586688).
- Phụ trách khu vực từ Hà Tĩnh trở vào thuộc Trung Bộ - Tây Nguyên: Thầy Nguyễn Ngọc Tú (ĐT: 0985.683368).
- Phụ trách khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ: Thầy Lê Hoài Thanh (ĐT: 0904.600246), Thầy Ngô Đức Nhàn (ĐT: 0904.395625).
A
Em liên hệ:
Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
ThS. Lường Hồng Phong. ĐT: 0987.911911
Ông Nguyễn Ngọc Quyến. ĐT: 0868.504678
A
Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
Phụ trách: ThS. Lường Hồng Phong. ĐT: 0987.911911
Hoặc CN. Nguyễn Ngọc Quyến. ĐT: 0868.504678
A
Nếu đã có Quyết định công nhận tốt nghiệp thì Trường mới cấp Chứng nhận tạm thời được em nhé!
Vui lòng liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3856364; 0238.3556123; 0238.3855452 (máy lẻ: 329, 324)
- Phụ trách khu vực Nghệ An: ThS. Chu Thị Ngọc Diệp: 0943.149997
A
Vui lòng liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3856364; 0238.3556123; 0238.3855452 (máy lẻ: 329, 324)
- Phụ trách khu vực Nghệ An: ThS. Chu Thị Ngọc Diệp: 0943.149997
A
Hiện nay văn bằng đại học không ghi hệ đào tạo em nhé!
Mọi thông tin em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3856364; 0238.3556123; 0238.3855452 (máy lẻ: 329, 324)
- Phụ trách khu vực phía Bắc (Khu vực Hà Nội trở ra Bắc): ThS. Lê Hoài Thanh, ĐT: 0904.600246; CN. Nguyễn Văn Quỳnh, ĐT: 0949.597988
- Phụ trách khu vực Thanh Hóa đến Hà Nội: Phùng Quang Dương, ĐT: 0934.352666
- Phụ trách khu vực Nghệ An: ThS. Chu Thị Ngọc Diệp: 0943.149997
- Phụ trách khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: ThS. Bùi Văn Dũng, ĐT: 0915.770777
- Phụ trách khu vực: Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận: KS. Nguyễn Ngọc Tú, ĐT: 0985.683368
- Phụ trách khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ: TS. Phạm Tiến Đông (Trưởng VP Đại diện), ĐT: 0972.558676, ThS. Nguyễn Năng Hùng: 0941.586688.
Đăng ký học Online
Lịch khai giảng
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856364 Fax: (038)3855269 Email: gdtx@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Đinh Trung Thành - Giám đốc trung tâm
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.