Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (B1, B2, C1) cho sinh viên hệ chính quy của Nhà trường. Ngày thi: Ngày 31/7 & ngày 01/8/2021.

Có vấn đề gì cần trao đổi, sinh viên liên hệ Thầy Ngô Đức Nhàn, Tầng 5, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, ĐT: 0904.395.625