BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:114 /TB-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa học vừa làm; giáo dục từ xa và lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học và Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ công văn số 2336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Vinh,

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh như sau:

 1. Đào tạo bậc đại học hình thức vừa làm vừa học và giáo dục từ xa:

            1. Các ngành đào tạo

Nhóm 1: Khối ngành kinh tế

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế nông nghiệp.

  Nhóm 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ

 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Kỹ thuật công trình thủy
 • Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ thông tin.     

  Nhóm 3: Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường

 • Nông học
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý đất đai
 • Khuyến nông

  Nhóm 4: Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

 • Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công)
 • Quản lý văn hóa
 • Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
 • Quản lý giáo dục
 • Công tác xã hội
 • Luật
 • Luật kinh tế.
 • Quản lý nhà nước

  Nhóm 5: Nhóm ngành Sư phạm

 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học

2. Phương thức đào tạo: Nhà trường áp dụng phương thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng ngành học và nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học. Đối với ngành Sư phạm, học trong dịp hè (từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm).

3. Đối tượng tuyển sinh

- Tuyển sinh đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

- Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp cùng ngành.

- Tuyển sinh đào tạo Bằng 2 tất cả các ngành đào tạo đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học.

- Riêng nhóm ngành Sư phạm chỉ tuyển những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên.

4. Thời gian đào tạo: Phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo.

6. Tổ chức đào tạo: Sinh viên học chương trình được biên soạn cho hình thức vừa làm vừa học và hình thức từ xa có nội dung như chương trình đào tạo chính quy theo tín chỉ của Trường Đại học Vinh, mỗi năm học có 2 kỳ học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được Trường Đại học Vinh cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

II. Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên các bậc học

 1. Đối tượng: Giảng viên các trường cao đẳng, đại học và giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

            2. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Vinh và tại các đơn vị liên kết

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:  Đăng ký và nộp hồ sơ: trong tháng 8/2017. Thời gian học: 1,5 tháng (các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần).

            III. Thông tin liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Vinh. Địa chỉ: số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại tổng đài: 02383.855.452, máy lẻ 101; Email: gdtx@vinhuni.edu.vn, Website: http://vinhuni.edu.vn hoặc: 0904.600.246; thanhlh@vinhuni.edu.vn

            Trường Đại học Vinh luôn mong muốn hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục trong cả nước liên kết đào tạo đạt kết quả tốt đẹp.

            Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở GD trong cả nước;

- Lưu: HCTH, GDTX.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa