TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

Điện thoại: 038.3856364; Fax: 038.3552424

Email: giaoducthuongxuyen@vinhuni.edu.vn

1.Lê Văn Hậu, CVC, ThS, Q. Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ

Số 11, ngõ B1, đường Đinh Lễ, K.Trung Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3838378 (0913.027367)

Email: levanhaudhv@gmail.com, haulv@vinhuni.edu.vn

2. Bùi Văn Dũng, CVC, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm

Số 4, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856263 (0915.770777)

Email: buivandung_dhv@yahoo.com, dungbv@vinhui.edu.vn

3. Lê Hoài Thanh, CV, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm

Số 12, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.600246

Email: lhthanh@vinhuni.edu.vn

4. Phạm Tiến Đông, GV, TS,Trưởng văn phòng đại diện Trường Đại học Vinh tại TP Hồ Chí Minh

Thị Trấn Xuân An, Nghi Xuân - Hà Tĩnh

ĐT: 0972.558.676

Email: tiendong@vinhuni.edu.vn

5. Ngô Đức Nhàn, tổ trưởng, ThS

Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.395625

Email:ngoducnhandhv@gmail.com

6. Chu Thị Ngọc Diệp, CV, ThS

Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0943.149997

Email:diepctn@vinhuni.edu.vn

7. Nguyễn Văn Quỳnh, CV, CN

Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.597988

Email: manhquynh0502@gmail.com

8. Nguyễn Ngọc Tú, CV, ThS

Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0985.683368

Email: nguyenngoctu1580@gmail.com

9. Phùng Quang Dương, CV, TS

Xóm 23, Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0934352666; 0943563789

Email: duongpq@vinhuni.edu.vn

10. Nguyễn Năng Hùng, CV, ThS

Thành phố Vinh - Nghệ An

ĐT: 0941.586.688

Email: nanghung3290@gmail.com

11. Hoàng Thị Lê, CV, CN

Khối 11, P. Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An

ĐT: 0972668698

Email: hoangledhv@gmail.com