Thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Anh (chị) liên hệ:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 0383.855452 / máy lẻ: 329
A
Em liên hệ:
Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh:
Tầng 2, nhà A0. Điện thoại: 0383.733666; 0383.855452 / máy lẻ: 326, 386
A
Nếu là sinh viên hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Vinh, em tạm thời vào địa chỉ sau:
http://old.vinhuni.edu.vn/vlvh/login
A
Anh (chị) liên hệ trực tiếp:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 0383.855452 / máy lẻ: 329
Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Phạm Ngọc Tân. ĐT: 0987.793999
Phó Giám đốc Trung tâm: CVC.ThS. Bùi Văn Dũng. ĐT: 0915.770777
Phó Giám đốc Trung tâm: CVC.ThS. Lê Văn Hậu. ĐT: 0913.027367
A
Em liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên của Trường:
Điện thoại: 038.3856364 hoặc 038.3855452, máy lẻ: 329
Giám đốc Trung tâm GDTX: PGS.TS. Phạm Ngọc Tân, ĐT: 0987.793.999.
Phó Giám đốc Trung tâm GDTX: CVC.Ths. Bùi Văn Dũng, ĐT: 0915.770.777.
Phó Giám đốc Trung tâm GDTX: CVC.Ths. Lê Văn Hậu, ĐT: 0913.027.367.
A
Em liên hệ trực tiếp qua điện thoại với Trung tâm nhé!
Hiện nay, các đơn vị phòng ban, trung tâm có thể trả lời qua website nhưng vì khối lượng công việc nhiều nên không thể thường xuyên vào web để trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi hiện nay chủ yếu do Quản trị web của Nhà trường trả lời nên nhiều khi không thể gaiỉ đáp được cụ thể các vấn đề:
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Điện thoại: 038.3856364 * Fax: 038.3552424
Email: giaoducthuongxuyen@vinhuni.edu.vn
- PGS.TS. Phạm Ngọc Tân - Giám đốc
Điện thoại: 0987.793999
Email: tanpn@vinhuni.edu.vn, phamngoctandhv@gmail.com
- ThS. Bùi Văn Dũng - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915.770777
Email: buivandung_dhv@yahoo.com, dungbv@vinhui.edu.vn
- ThS. Lê Văn Hậu - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0913.027367
Email: levanhaudhv@gmail.com, haulv@vinhuni.edu.vn
A
Em liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh để được tư vấn:
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Điện thoại: 038.3856364 * Fax: 038.3552424
Email: giaoducthuongxuyen@vinhuni.edu.vn
- PGS.TS. Phạm Ngọc Tân - Giám đốc
Điện thoại: 0987.793999
Email: tanpn@vinhuni.edu.vn, phamngoctandhv@gmail.com
- ThS. Bùi Văn Dũng - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915.770777
Email: buivandung_dhv@yahoo.com, dungbv@vinhui.edu.vn
- ThS. Lê Văn Hậu - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0913.027367
Email: levanhaudhv@gmail.com, haulv@vinhuni.edu.vn
Đăng ký học Online
Lịch khai giảng
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856364 Fax: (038)3855269 Email: gdtx@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Phạm Ngọc Tân - Giám đốc trung tâm
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.