Ngày 5 tháng 4 năm 2009, Nhà trường  sẽ tổ chức Lế bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ĐHSP cho  64 học viên các lớp 46D ngành GDTC - GDQP tại Thành phố Ninh Bình, lớp liên kết giữa trường Đại học Vinh và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ninh Bình và  154 học viên lớp 47D2, D3 ngành GDTC - GDQP tại Thành phố Thanh Hoá , lớp liên kết giữa trường Đại học Vinh và Trường CĐ TDTT Thanh Hoá.