Ngày 10 tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Vinh phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Luật  cho lớp  55E2 Luật tai Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sau đây là một vài hình ảnh về buổi lễ.