Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Mai văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

 Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết của Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 cùng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2018 trên các lĩnh vực công tác; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên .

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, phê bình và tự phê bình, đại hội đã được nghe nhiều ý kiến góp ý của các đảng viên nhằm xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới của Chi bộ với nhiều giải pháp cụ thể .

 Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định bầu cử trong Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí  Phạm Ngọc Tân - Bí thư

2. Đồng chí  Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư

3. Đồng chí   Lê Văn Hậu - Ủy viên

Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh khóa XXXI gồm 06 đồng chí.