Để tạo thuận lợi cho sinh viên sớm biết kết quả học tập của mình, Trường Đại học Vinh thông báo về cách thức tra điểm qua Internet như sau:

Nhập vinhuni.edu.vn/vlvh

(trên màn hình xuất hiện trang)  →TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

          → HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN SINH VIÊN

- Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của bạn:

Mã sinh viên

 

Mật khẩu

Lưu ý:

          - Kể từ tháng 4/2015, Trường Đại học Vinh sẽ không gửi kết quả học tập từng kỳ, sinh viên phải chủ động truy cập Internet để biết kết quả học tập của mình. Nhà trường chỉ gửi kết quả học tập toàn khóa của các lớp sau khi kết thúc chương trình đào tạo, chuẩn bị thi tốt nghiệp.

 - Mã sinh viên được quy định trong hệ thống quản lý sinh viên của Trường Đại học Vinh, yêu cầu phải nhập chính xác. Trong ô mật khẩu nhập đúng mã sinh viên hoặc 123.

- Trong trường hợp đã nhập đúng mật khẩu nhưng vẫn không thể truy cập, hoặc lớp chưa có danh sách mã sinh viên, cán bộ lớp liên hệ với Trung tâm GDTX, Trường Đại học Vinh theo ĐT: 0383 856 364, Nhà trường sẽ giải đáp.

Trường Đại học Vinh kính đề nghị các đơn vị liên kết và cơ sở đặt lớp thông  tin cho sinh viên được biết thông báo này.