Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo; Căn cứ Quyết định số 40/2003/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa, Trường Đại học Vinh hướng dẫn Quy trình mở lớp liên kết đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học và giáo dục từ xa cho các trung tâm, trường (sau đây gọi chung là trung tâm) có nhu cầu liên kết đào tạo với Nhà trường như sau:

I. ĐỐI VỚI MỞ LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Công văn gửi Trường Đại học Vinh

- Công văn của Trung tâm xin mở lớp của các Trung tâm gửi Trường Đại học Vinh, trong đó cần ghi rõ ngành đề nghị liên kết, số lớp, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu (Công văn 1).

- Công văn của UBND tỉnh, thành phố cho phép Trung tâm liên kết đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) với Trường Đại học Vinh (Công văn 2).

2. Các công văn trong tỉnh

- Công văn của Trung tâm (kèm Công văn phúc đáp của Trường Đại học Vinh) gửi  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị liên kết đào tạo với Trường Đại học Vinh.

- Sau khi nhận được Công văn của Trung tâm, nếu đồng ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có Công văn gửi UBND tỉnh, thành phố. Nếu chấp thuận, UBND tỉnh, thành phố sẽ có Công văn gửi Trường Đại học Vinh.

3. Về phía Trường Đại học Vinh

- Gửi Công văn phúc đáp cho Trung tâm sau khi nhận được Công văn 1.

- Gửi Thông báo tuyển sinh sau khi nhận được Công văn 2.

4. Các công việc chuẩn bị cho tuyển sinh

- Trường Đại học Vinh gửi hồ sơ cho Trung tâm để bán cho thí  sinh. Mỗi thí sinh cần nộp cho Trung tâm 02 bộ hồ sơ. Trong đó, 01 bộ chuyển cho Trường Đại học Vinh, 01 bộ lưu tại Trung tâm.

- Hai bên thống nhất kế hoạch hướng dẫn ôn tập (nếu có): Mỗi môn thi ôn 02 ngày, tổng 6 ngày. Đối với các Trung tâm ở địa bàn xa, Trường Đại học Vinh cung cấp đề cương để Trung tâm tự tổ chức hướng dẫn ôn tập.

- Thống nhất kế hoạch thi tuyển sinh.

- Tổ chức thi tuyển sinh.

II. ĐỐI VỚI MỞ LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA

1. Nhiệm vụ của Trung tâm

Gửi Công văn đề nghị liên kết đào tạo đến Trường Đại học Vinh. Những Trung tâm lần đầu liên kết mở lớp đại học hình thức giáo dục từ xa với Trường Đại học Vinh cần xin ý kiến của UBND tỉnh hoặc Sở GD&ĐT.  

2. Nhiệm vụ của Trường Đại học Vinh

Gửi Công văn phúc đáp và Thông báo tuyển sinh đến Trung tâm.

3. Công việc chuẩn bị cho tuyển sinh

- Trường Đại học Vinh gửi hồ sơ cho Trung tâm để bán cho thí  sinh. Mỗi thí sinh cần nộp cho Trung tâm 02 bộ hồ sơ. Trong đó, 01 bộ chuyển cho Trường Đại học Vinh, 01 bộ lưu tại Trung tâm.

- Trường Đại học Vinh thành lập Hội đồng xét tuyển và ra Quyết định trúng tuyển. Hai bên thống nhất thời gian sinh viên nhập học và triển khai kế hoạch học tập.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Vinh

Tầng 5 -Nhà điều hành Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: số 182, đường Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại tổng đài: 038.3855.452 - máy lẻ 329, 359;

Điện thoại bàn: 038.3856.364;

Email: gdtx@vinhuni.edu.vn;

Các số điện thoại di động:

            - PGS.TS. Phạm Ngọc Tân - Giám đốc Trung tâm (0987.793.999);

            - TS. Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm (0912.128.745);

            - ThS. Bùi Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm (0915.770.777);

            - ThS. Lê Văn Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm (0913.027.367);

            - ThS. Lê Hoài Thanh,  Phó Giám đốc Trung tâm (0904.600.246).

Trường Đại học Vinh trân trọng và luôn mong muốn hợp tác, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trung tâm, trường trong cả nước liên kết đào tạo.